Bij Dani
een fijne plek midden in de maatschappij
 

Wat bieden wij jou?

Als leidraad door de dag werken we met een min of meer vaste structuur met vaste momenten voor gezamenlijk drinken/ eten. 

In de ochtend zullen er vooral arbeidsmatige activiteiten zijn welke betrekking hebben tot de winkel, zoals onder andere het inrichten van de etalage, netjes maken van de winkelruimte, boekhouding van de winkel en het prijzen van artikelen. Daarnaast kan er ook gekookt worden, waarbij een duo mag verzinnen wat er geluncht zal worden en deze lunch geheel mogen verzorgen.


De middag zal zich vooral richten op persoonlijke interesses en vaardigheden. Dit kan binnen het creatieve vak zijn zoals onder andere producten maken van klei/ hout/ andere materialen, bloemschikken met droogbloemen, schilderen, haken, breien, naaien of tekenen maar kan ook een andere invulling krijgen zoals online activiteiten, werken aan een eigen project of studie.
Kortom: de dagbesteding kijkt naar de deelnemer en zal daarbij aansluiten om de al aanwezige vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen of te verfijnen.


Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor deelnemers om in de winkel het klantcontact aan te gaan of te ondersteunen bij één van de activiteiten in de winkel zoals de voorleesochtend voor peuters/ kleuters of de knutselactiviteiten, dit uiteraard alleen wanneer het voor de deelnemer goed voelt.


Mocht een deelnemer er aan toe zijn kan er gekeken worden naar activiteiten elders, waarbij men op korte afstand van de dagbesteding bij fijne winkels terecht kan om gedurende (een deel van) de dag werkzaamheden te verrichten. Op deze manier komt men steeds verder in de maatschappij te staan en kan men uiteindelijk eventueel doorgroeien in een betaalde baan of vrijwilligerswerk op een fijne plek. Voor anderen kan deze stap te groot zijn en blijft Bij Dani een veilige werk
plek voor de langere termijn bieden.


Voor wie?

- (Jong-)volwassenen met een PGB-budget vanuit de WMO 

- met een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie

- die in nabijheid van anderen kunnen werken

- die niet in aanraking zijn geweest met justitie

- zonder agressief gedrag