Bij Dani
een fijne plek midden in de maatschappij
 


Bij Dani is een kleine winkel welke tegelijkertijd een plek is waar (jong-)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding kunnen volgen. De winkel voorziet verscheidene producten van een goed tweede leven door recycling, upcycling en doorverkoop om zo iets te doen voor het milieu, leuke kleding betaalbaar te maken en een werkplek te bieden voor mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen maar wel een plek binnen de maatschappij verdienen. 


Door het bieden van rust, structuur en veiligheid krijg je als deelnemer de kans om jezelf te ontwikkelen en op persoonlijk vlak te groeien.
Krijg of behoud een gezonde dag-structuur, vergroot je zelfvertrouwen, vergroot het gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij en vergroot je sociale vaardigheden en contacten.
Door te beginnen met bouwen aan de basis -je eigen vaardigheden en je beeld van jezelf in de maatschappij- heb je de mogelijkheid om in je eigen tempo door te groeien naar wat binnen jouw mogelijkheden en interesses ligt: vrijwilligerswerk op een fijne plek, een betaalde baan binnen je interesse gebied of een fijne plek binnen dagbesteding.
Samen gaan we op zoek naar een dag-invulling welke binnen jouw kunnen ligt en waar je voldoening uit kunt halen.