Bij Dani
een fijne plek midden in de maatschappij
 

Drijfveer

Tijdens jaren dat ik gewerkt heb met verschillende kwetsbare groepen binnen de samenleving -volwassenen met een gemiddelde of hoge intelligentie met onder andere autisme, depressie, ADHD en overige problematiek- heb ik veel mogen meemaken en leren, veel mooie dingen maar ook veel minder mooie dingen. 

Deze kwetsbare groep mensen lijkt op het oog prima te gedijen in de maatschappij, maar voelt zich met regelmaat buiten de maatschappij staan, wordt overschat of juist onderschat, buitengesloten of merkt dat ze niet goed meekomen met een laag zelfbeeld als gevolg. 

Ontzettend zonde naar mijn idee, want deze groep heeft zo veel talent wat niet altijd gezien wordt en wat zij vooral zelf ook niet opmerken. 

Uit ervaring weet ik dat een fijne dagbesteding kan helpen om dit zelfbeeld weer te laten groeien en mensen verder kan laten ontwikkelen. Ik heb van dichtbij mogen zien hoe mensen die eerder hun kamer niet af kwamen en dag en nacht omdraaiden, door een zinnige dagbesteding steeds verder in de maatschappij kwamen te staan en weer konden genieten van het leven. 

Dit gun ik iedereen, vandaar de start van Bij Dani, omdat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn en om te groeien.


Visie
Voor een doelgroep waarbij het leven niet 'vanzelf' gaat, waarbij er met regelmaat obstakels ervaren worden en er met regelmaat een nieuwe uitdagingen aangegaan moeten worden is het fijn als er een plek is waar men in eigen tempo en op eigen niveau mag ontwikkelen en groeien. Succeservaringen zijn immers essentieel voor werk- en leefgeluk.
Door een voorspelbare en veilige omgeving te creëren voor de deelnemers ligt er goede basis waarop men zich kan ontwikkelen. Niet alleen qua vaardigheden, maar vooral op persoonlijk vlak. Men kan de al aanwezige vaardigheden verder ontwikkelen en zal worden uitgedaagd tot verdere groei. Bij Bij Dani heeft de deelnemer de eigen regie, mag iedereen uniek zijn en mag iedereen zijn eigen tempo volgen.
Het doel van Bij Dani is dan ook om het individu te laten groeien in zelfvertrouwen maar ook in het vertrouwen in de maatschappij. Iedereen is onderdeel van de maatschappij en heeft er een unieke toevoeging in.


Werkwijze
- Aanmelden voor de dagbesteding kan via het contactformulier op de website.
- Na aanmelding zal er zo snel mogelijk contact met je opgenomen worden waarna er een intake zal plaats vinden.
In de intake zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals wat je hoopt te vinden in de dagbesteding, wat hierin belangrijk is voor jou en wat belangrijk is voor de begeleiding van de dagbesteding. Tijdens de intake wordt gekeken in hoeverre Bij Dani een passende dagbesteding voor je is.
- Binnen 4 weken nadat je bij de dagbesteding gestart bent zal de begeleiding een begeleidingsplan met je opstellen waarin de doelen komen te staan waar je aan wilt werken alsmede de manier waarop we hier aan gaan werken.
- Begeleiding zal iedere dag dat je aanwezig bent een rapportage schrijven op basis van je gestelde doelen, deze zullen met regelmaat geëvalueerd worden met je en mag je altijd in zien.
- Wanneer jij er aan toe bent zullen we samen kijken naar eventuele vervolgstappen in je ontwikkeling, een doorstroom naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk.


Binnen de dagbesteding zal er een vaste dagstructuur zijn waarbij de ochtend vooral gericht is op arbeidsmatige werkzaamheden met betrekking tot de winkel. De middag zal zich richten op individuele projecten en werkzaamheden. De werkwijze is vooral toegespitst op het individu, iedereen is uniek en heeft zijn eigen wensen.


Uitleg Logo

Waarom een logo met een paardenbloem zal je misschien denken.. Voor mij was het een logische keuze met een dubbele betekenis. 

Aan de ene kant verwijst het naar de natuur, ofwel het groene aspect van de winkel, waar recycling, upcycling en hergebruik centraal staan. 

Daarnaast is het een metafoor voor de dagbesteding, waar men mag groeien, bloeien en uitwaaien. Ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd. Wanneer men klaar is voor de volgende stap, mag men uitwaaien richting vrijwilligerswerk, een betaalde baan, studie of een andere dagbesteding.